Textové pole: Textové pole:

NABÍDKA JEHLIČNANŮ   

Thuje - původní druh pochází z východu Severní Ameriky. Roste často v bahnitých vlhkých půdách a kolem řek, často tvoří celé lesy.
Thuje je středně rostoucí a má pravidelný kuželovitý tvar. Její výška je 3-4 m. Má jasně zelené, lesklé a husté olistění, stále po celý rok. Šišky jsou drobné, 8 mm dlouhé, které dozrávají v září. Strom dosahuje ve dvacátém roku výšky 3-4 m, kolem 50. roku výšky 5 až 6 m.

Jedle (Abies) - je rod rostlin z čeledi borovicovitých. Jde o vždy zelené jehličnaté stromy s rovnými kmeny a větvemi v přeslenu. Jehlice jsou většinou dvouřadé, hřebenitě uspořádané a na vrcholu vykrojené. Šišky na větvích nevisí, ale vyrůstají směrem nahoru, ve stáří se pak rozpadají. Dřevo jedlí patří mezi měkká dřeva. Rod zahrnuje  asi  40–55 druhů.

Cypřišek–  tvoří nepropustnou ochranu Vaší zahrady a to po celý rok . Pro vyšší stříhané živé ploty jsou nejvhodnější odrůdy Lawsonova (Chamaecyparis lawsoniana). Prošlechtěné odrůdy mají šupiny v barevné škále od žluté přes zelenou až po modrošedou.

Jalovec (Joniperus) - je to neopadavý, pomalu rostoucí, až 10 m vysoký keř, nebo strom rozmanitého tvaru (kuželovitý, sloupcovitý, rozložitý, často s více kmeny). Kůra je šedá až hnědočervená, podélně brázditá, tenká, snadno se odlupující. Jehlice v tříčetných přeslenech, 1 až 1,5 cm dlouhé, na svrchu žlábkovité, s bělavým proužkem, které opadávají ve věku 3 až 4 roky. Plody jsou kulovité, 6 až 10 mm v průměru, zprvu zelené, později modré až černé a ojíněné, dozrávají po 2 letech, 3. rokem opadávají. Jalovec kvete v dubnu až květnu.

Tis (Taxus) - je pomalu rostoucí, často vícekmenný, až 20 m vysoký keř nebo strom. Kůra je tenká, zprvu načervenalá, později hnědošedá. Jehlice čárkovité, 20 až 35 mm dlouhé a asi 2 mm široké, na vrcholu zašpičatělé. Květy jednotlivě, vyrůstají v úžlabí jehlic, samčí kulovité,  3 až 4 mm v průměru, žluté, samičí jen 1 až 2 mm velké, zelené, podobné listovým pupenům. Kvete v březnu až dubnu.Tis se dožívá stáří okolo třista let. Pozor je jedovatý.

Smrk (Picea) - je známo asi na padesát druhů smrků od mohutných stromů až po zakrslé. Růst může být kuželovitý, široce rozprostřený, polštářovitý, kulovitý, až sloupovitý. Kořenový systém je ale mělký, proto jsou náchylné k vyvrácení. Smrky mají tuhé jehlice, které jsou většinou ostře špičaté. Rostou ve šroubovici jednotlivě. Pro smrky jsou typické vždy převislé šišky, které jsou vejčité nebo válcovité a podle druhu velké 5 - 15 cm. Dozrávají během jednoho vegetačního období a po rozevření ihned padají na zem.